Overzicht lopend onderzoek in de regio Zuidwest Nederland

Arbeid en gezond zwanger - maak er werk van!

Het bevorderen van bewustwording onder zwangere vrouwen en werkgevers van de invloed van arbeid op zwangerschap en mogelijke preventieve maatregelen.
Regio: Rotterdam
Looptijd: maart 2016 - september 2016
Meer informatie: bekijk de website
Contactpersoon: Ageeth Schonewille-Rosman , Erasmus MC

Bright up!

De 'Bright up!' studie doet onderzoek naar de effecten van lichttherapie bij depressieve klachten tijdens de zwangerschap.
Regio:  Zuidwest Nederland
Looptijd: oktober 2016 - september 2019
Meer informatie:  bekijk de website   
Contactpersoon:  Babette Bais , Erasmus MC

Healthy Pregnancy 4 All: Interconceptiezorg

Implementatieonderzoek naar interconceptiezorg bij de jeugdgezondheidszorg. Attendering bij 6 maanden; bij kinderwens gevolgd door verwijzing  naar verloskundige of huisarts, of door deze zorg zelf aan te bieden.
Regio: Rotterdam en Schiedam
Looptijd:  januari 2016 - augustus 2017
Meer informatie: bekijk de website
Contactpersoon:  Ageeth Schonewille-Rosman , Erasmus MC

Healthy Pregnancy 4 All: Jeugdgezondheidszorgonderzoek

De zorginnovatie richt zich vóór en na de geboorte op tijdige identificatie en zorgtoeleiding van kwetsbare zwangeren en hun kwetsbare gezinnen. Hiervoor wordt een postnatale R4U ontwikkeld.
Regio:  Rotterdam en Dordrecht
Looptijd:  februari 2015 - juni 2018
Meer informatie:  bekijk de website
Contactpersoon: Hiske Ernst , Erasmus MC

Healthy Pregnancy 4 All: Kraamzorgonderzoek

Het doel van het kraamzorgproject is tweeledig: het creëren van specifieke meerwaarde in de zorg voor het kwetsbare gezin en het introduceren van integrale en risico-geleide zorg in de geboortezorgketen.
Regio:  Rotterdam en Schiedam
Looptijd:  juni 2014 - december 2017
Meer informatie:  bekijk de website
Contactpersoon: Hiske Ernst , Erasmus MC

IMPROvED

Europees onderzoek waarbij een voorspellende bloedtest voor pre-eclampsie, groeivertraging en vroeggeboorte wordt ontwikkeld. Er wordt gebruik gemaakt van proteomics en metabolomics technieken. Naast de klinische trial wordt het materiaal bewaard in een Europese biobank.
Regio:  Europa (Ierland, Zweden, Engeland, Nederland). In Nederland alleen in Rotterdam en omgeving.
Looptijd: maart 2013 - oktober 2016
Meer informatie: bekijk de website    
Contactpersoon: Caroline van den Berg , Erasmus MC 

IRIS studie (IUGR Risk Selection Study)

De IRIS studie is een landelijke studie waarin onderzocht wordt of standaard derde trimester biometrie, in vergelijking met echo's op indicatie, leidt tot een vermindering van ernstige perinatale uitkomsten.
Regio: Landelijk
Looptijd: maart 2013 - juli 2018
Meer informatie: bekijk de website
Contactpersoon: Viki Verfaille , Midwifery Science/VUmc Amsterdam

Moeders van Rotterdam

Interventieonderzoek om na te gaan of het begeleidingstraject door MvR van zeer kwetsbare zwangeren van invloed is op stress, zelfregie, zelfredzaamheid en hechting moeder kind.
Regio: Rotterdam
Looptijd: juli 2015 - december 2019
Meer informatie: bekijk de website
Contactpersoon: Marijke de Groot , Erasmus MC

Nationale Postpartum Psychose Preventie studie (NP3-studie)

Het doel van de studie is om te onderzoeken welke psychofarmaca het beste bescherming biedt tegen psychiatrische terugval rondom de bevalling bij vrouwen met in de voorgeschiedenis een bipolaire stoornis en/of postpartumpsychose.
Regio: Landelijk
Looptijd: november 2013 - januari 2018
Meer informatie: bekijk de website
Contactpersoon: Richard Wesseloo , Erasmus MC

Nieuw in 010

Studenten Verloskunde en studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening van Hogeschool Rotterdam ondersteunen in duo’s zwangeren. Vierdejaarsstudenten van diverse opleidingen doen onderzoek naar het project.
Regio:  Rotterdam-Zuid
Looptijd: november 2014 - november 2018
Meer informatie:  bekijk de website    
Contactpersoon: Wietske Willemse , Hogeschool Rotterdam

Onderzoeksprogramma Postpartum Psychose Erasmus MC Rotterdam (OPPER studie) 

Prospectieve naturalistische cohort studie, neurobiologie, behandeling en prognose van postpartum psychose.
Regio: Landelijk
Looptijd: januari 2005 - januari 2025
Meer informatie: bekijk de website    
Contactpersoon:  Veerle Bergink , Erasmus MC

PREDICT studie

Analyse van gen- en omgevingsfactoren vóór en vroeg in de zwangerschap voor het voorspellen van zwangerschaps-complicaties en het bevorderen van optimale gezondheid van moeder en kind.
Regio:  E rasmus MC, afdeling Verloskunde & Gynaecologie
Looptijd: november 2010 - december 2099
Meer informatie:  bekijk de website        
Contactpersoon: Régine Steegers-Theunissen , Erasmus MC

Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland: Professionals

Onderzoek naar de kennis, vaardigheden en attitude van professionals t.a.v. kwetsbare zwangeren problematiek. Hiermee wordt nagegaan of het Regionaal Consortium bijdraagt aan een verbetering van de kwaliteit van geboortezorg voor kwetsbare zwangeren.
Regio: Alle zorgprofessionals binnen het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland
Looptijd: januari 2013 - december 2016
Meer informatie: bekijk de website
Contactpersoon: Hanneke Torij , Hogeschool Rotterdam

Samen Werken aan Zorg voor Kwetsbare Zwangeren

Realiseren van meer structurele zorg voor kwetsbare zwangeren.
Regio: Zuidwest Nederland
Looptijd: december 2016 - december 2019 
Meer informatie: bekijk de website
Contactpersoon:  Hiske Ernst  , Erasmus MC

Slimmer Zwanger - Nederland trial

In deze RCT wordt onderzocht of ongezonde voedingsgewoonten bij IVF-patiënten kunnen worden verbeterd door het online coachingsprogramma 'Slimmer Zwanger' en of hiermee verminderde vruchtbaarheid en BIG3-complicaties kunnen worden voorkomen. 
Regio: Landelijk
Looptijd: juli 2014 - juli 2017
Meer informatie: bekijk de website
Contactpersoon: Eline Oostingh , Erasmus MC

Slimmer Zwanger - Rotterdam trial

In deze RCT wordt onderzocht of ongezonde voedingsgewoonten kunnen worden verbeterd door het online coachingsprogramma 'Slimmer Zwanger' en of hiermee verminderde vruchtbaarheid en BIG3-complicaties kunnen worden voorkomen.
Regio:  Rotterdam-Rijnmond
Looptijd: mei 2014 - mei 2016
Meer informatie: bekijk de website
Contactpersoon: Matthijs van Dijk , Erasmus MC

Stop or Go?

Onderzoek of een terugvalpreventie training bij het begeleid afbouwen van antidepressiva tijdens de zwangerschap tenminste even veilig is als het doorslikken van antidepressiva voor zowel moeder als kind.
Regio: Landelijk
Looptijd: maart 2015 - juni 2017
Meer informatie: bekijk de website
Contactpersoon: Marlies Brouwer , Erasmus MC/Universiteit Utrecht

Vroeg begonnen, veel gewonnen

Welke belemmerende en stimulerende factoren hebben invloed op het moment van de eerste prenatale controle? Wat zijn de gevolgen van een late intake op de zwangerschapsuitkomst?
Regio: Landelijk
Looptijd: augustus 2011 - januari 2018
Meer informatie: bekijk de website
Contactpersoon: Kirsten Heetkamp , Hogeschool Rotterdam

WREP - Afwijkend aantal Wervels, Ribben en de Prognose

Met behulp van 3-dimensionale echoscopie wordt bepaald of een afwijkend patroon van de wervelkolom geassocieerd is met specifieke congenitale of chromosomale afwijkingen of een slechte foetale uitkomst.
Regio:  Erasmus MC, poli Prenatale Geneeskunde
Looptijd: april 2014 - april 2017
Contactpersoon: Paulien Schut , Erasmus MC

HIP-studie (HPA-screening In Pregnancy)

Onderzoek naar de ziekte foetale en neonatale alloimmuun trombocytopenie (FNAIT), veroorzaakt door trombocyten antistoffen in de zwangerschap. Het doel is antwoord vinden op of het zinvol is in Nederland prenatale screening ter preventie van FNAIT te implementeren.   
Regio: Landelijk 
Looptijd: maart 2017 - april 2019 
Meer informatie: bekijk de website
Contactpersoon: Dian Winkelhorst, Sanquin / LUMC 

We hebben getracht zo volledig mogelijk te zijn bij het opstellen van dit overzicht. Mocht u desondanks nog onderzoeken missen, dan verzoeken wij u vriendelijk dit via mail aan ons door te geven. Bij voorbaat hartelijk dank!