Blauwdruk Psychosociale zorg en samenwerking met Veilig Thuis

De blauwdruk is ontwikkeld door de gezamenlijke inspanning van alle partijen binnen het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland (zie ook: samenwerkingspartners). Deze partijen hebben aangegeven dat ze gezamenlijk en op regionaal niveau de zorg voor kwetsbare zwangeren zouden willen structureren, hierbij gebruikmakend van de beschikbare kennis én reeds opgedane ervaring in de regio.

Hiertoe zijn drie studies uitgevoerd waarbij in de regio Zuidwest Nederland is gekeken naar de populatiekenmerken van zwangeren, de organisatie van zorg aan kwetsbare zwangeren en naar kennis, vaardigheden en attitude van zorgprofessionals t.a.v. kwetsbare zwangeren.

Door middel van diverse veldraadplegingen in combinatie met de uitkomsten van bovengenoemde studies zijn twee speerpunten geselecteerd door de regio:

  • het verbeteren van zorg aan zwangeren met psychosociale problematiek;
  • het verbeteren van de samenwerking met Veilig Thuis.

De blauwdruk is vervolgens ontwikkeld, gebruikmakend van zowel de uitkomsten van de studies als van bestaande landelijke en lokale documenten rondom kwetsbare zwangeren. De blauwdruk is tussentijds steeds voorgelegd aan verschillende experts binnen Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) alsook aan experts op het gebied van Veilig Thuis in de regio.

De blauwdruk is een zogenoemd ‘standaard zorgpad’ en biedt een integrale, gestructureerde aanpak voor kwetsbare zwangere vrouwen en hun gezin. Om met de blauwdruk te kunnen werken en deze lokaal te kunnen implementeren in de dagelijkse zorgverlening, dient de blauwdruk vertaald te worden naar een operationeel zorgpad op VSV niveau. De blauwdruk voorziet in een stappenplan waarmee dit gerealiseerd kan worden.

Download blauwdruk